Logopédiai szolgáltatások

A megkésett és akadályozott beszédfejlődés

Az egészséges kisgyermekek fejlődésének üteme nagyon különbözhet egymástól. Talán az anyanyelv elsajátítása terén jelentkezhetnek a legnagyobb egyéni eltérések. Nem kétséges, hogy ha a gyermek nem éri el az életkorának, értelmi szintjének megfelelő ügyességet ezen a területen, akkor gondatlanság kizárólag a természetre hagyni a beszéd és nyelv fejlődését.

Dadogás, hadarás, rekedtség

Bizonyára Ön az ismeretségi körében is találkozott már olyan gyermekkel, felnőttel, akik rekedt hangon szólaltak meg. Egyesek közülük híressé is válhatnak ezzel. Többnyire adottságként értékelik az emberek a rekedtséget, esetleg betegségre gyanakodnak (pl. megfázás). Mindkettőről lehet szó. Ám ha saját indíttatásból vagy valakinek az unszolására felkeresnek egy logopédust, vagy egy foniáter szakorvost, akkor felmerülhet a diszfónia diagnózisa is.

Pöszeség

A pöszeség egyik meghatározását a szakirodalomban a következőképpen olvashatjuk: „Az anyanyelv beszédhangjainak következetesen helytelen kiejtését pöszeségnek (artikulációs zavarnak) nevezzük. (Montágh Imre) A pöszeség terápiáját speciálisan képzett gyógypedagógus, a logopédus végzi.”