Horváth Ilona

“Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfaillata van, és selymes puha keze, mint a jó tündéreknek.”  

(Wass Albert)

 

Látják-e ma gyermekeink ezt a mesés, gyönyörű világot? Hiszik-e, hogy vannak jó tündérek? Segítünk-e nekik, hogy a jót lássák, mondják, rajzolják, énekeljék?

Horváth Ilona vagyok. 1983-ban szereztem első, tanítónői diplomám és el is kezdtem nagy szeretettel tanítani alsó tagozatos gyermekeket. 1990-ben végeztem gyógypedagógia és logopédia szakon. Egy normál tantervű általános iskolában kezdtem dolgozni logopédusként. Több hatékony vizsgáló és fejlesztő eljárást is megismertem, elsajátítottam, hogy  minél  egyénre szabottabban, intenzívebben  tudjak segíteni. (Meixner, G-O-H, GMP, Sindelarl. ll., Páli J., Schneider J.) A 90-es évek elején ismerkedtem meg az Alapozó Terápiával és lassan két évtizede alkalmazom munkámban. Súlyos beszédzavaros, olvasás- és írászavaros, figyelem-, vagy magatartászavaros tanítványaimnál, tanulásban akadályozottaknál igen jó eredményeket sikerült elérnem mozgásfejlesztéssel.

Közel 3 évtizedes pedagógiai, gyógypedagógiai gyakorlatom során szerzett tapasztalataimat szeretném minél több szülő és gyermek szolgálatába állítani egy együtt gondolkodó, profi szakembergárda segítségével, korszerű módszerekkel, színvonalas felszereléssel, játéktárral.

Oktatási rendszerünk kemény kihívás minden gyermek és szülő számára. A gyors tempó, a korán belépő nyelvtanítás, szakos oktatás, a versenyhelyzetek, a különórák még a jó képességű gyermekeket is próbára teszik, akik pedig egy kicsit lassabban, vagy egyenetlenebbül fejlődnek, azoknak komoly problémákat, kudarcokat, elkeseredést okozhat. A különböző felmérések ijesztő képet mutatnak. Míg a nemzetközi adatok alapján a populáció 3-5%-a küzd valódi képességzavarokkal, diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkúliával, addig Magyarországon egyes adatok 40% körüli értéket is mutatnak. Még inkább aggasztó tény az, hogy egyre több gyermek szorong, feszült, frusztrált és küzd lélektani okokból létrejött testi tünetekkel. (alvásproblémák, hasfájás, fejfájás, körömrágás, szobatisztasági gondok, stb.)

Vannak gyerekek, akik megfelelő előkészítéssel, megelőzéssel, ún. prevencióval nehézségek nélkül tanulnának olvasni, írni, számolni. Az óvodások komplex felkészítése, mely kiterjed a mozgásra, a beszédre, a rajzoló-, író mozgásokra, ritmusra, térben való eligazodásra, stb. játékos, könnyed formában jelentős előnyt jelent iskolába kerülés előtt.

Terápiás munkám során azt tapasztalom, hogy egyre több gyermek igényel segítséget, támogatást, valamint azt is, hogy egyre összetettebbek, egyre súlyosabbak a jelentkező problémák. A gyerekek jó része túl későn, a fejlesztés szempontjából kevésbé optimális életkorban kerülnek hozzánk. Ezeknek a jelenségeknek a hátterében nagy szerepet játszik az a tény, hogy bár a különböző tudományágak, szakterületek együttműködésére, összhangjára lenne szükség (orvostudomány, neurológia, fül-orr-gégészet, pszichiátria, gyógypedagógia, logopédia, pedagógia, óvodapedagógia, stb.), ezek között sajnos nagy a szakadék, nincsenek átfedések, kapcsolatok.

A Pirospont Játszóház létrehozásakor egyik legfontosabb célom, hogy hidakat teremtsek e hihetetlenül fontos szakterületek között, hogy több különböző szakterületen dolgozó, nagy tapasztalattal bíró szakemberrel együtt tudjunk segítséget nyújtani, egymás munkáját kiegészítve, támogatva. Úgy a vizsgálati eljárások, mint a terápiás, pedagógiai módszerek területén igen hatékony, jól alkalmazható, hatásos megoldások vannak. Szándékunk, hogy minden gyermek és szülő a számára leghatékonyabb, legjobb fejlesztést, segítséget kapja. Szolgáltatásaink sokszínűsége tehát ennek a nemes célnak a szolgálatába kíván állni, nem pedig a felszínesség hibájába esni.

Szeretettel várunk tehát minden olyan gyermeket a legapróbbaktól az ifjakig, akinek segítségre van szüksége az iskolába kerüléshez, a tanuláshoz, de olyanokat is, akik nem küzdenek gondokkal, csak szeretnék könnyebben venni az akadályokat, játékos, mozgásos, zenés fejlesztő foglalkozásokon csiszolni szeretnék elméjüket, növelni ügyességüket, könnyedébben szeretnének tanulni, jobban megfelelni a kihívásoknak.

“Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.
Példálózás helyett példát mutatnék. Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék,
Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném.
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat.
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről
és többet a szeretet hatalmáról.”

 (Diane Loomans)

 

Szeretnénk ajtót nyitni a szülőknek, akik korunkban maguk is komoly kihívások, terhelés alatt állnak és rohanó világunkban kevesebb nyugalmas időt tölthetnek gyermekeikkel, kevés információval rendelkeznek a megfelelő óvoda, iskola kiválasztásához, nevelési gondok megoldásához, stb. Bár a média folyamatosan hírt ad a tanulási problémákról, a diszlexiáról, a figyelemzavarról, stb., mégis nehéz megtalálni a segítséget, a megfelelő terápiás módszereket, illetve nehéz megismerni ezek lényegét. A Pirospontban a szülőknek lehetőségük van egyéni tanácsadásokra, a fejlesztő foglalkozások megtekintésére, valamint „saját élmény” megélésére, hisz a szülőkkel is végigvezetünk egy-egy terápiás foglalkozást. Lehetőség van arra, hogy gyakorlott pszichológusoktól kérjenek nevelési tanácsokat, szülőcsoportokat hozunk létre, hogy segíthessünk bizonyos problémák feldolgozásában, megoldásában, ötleteket adjunk a közös játékhoz, a felszabadult, örömet adó közös időtöltéshez.

Előadássorozatot is tervezünk különböző fontos szakterületek képviselőivel érdekes, a tanulási képességeket befolyásoló területekről, vizsgáló és fejlesztő módszerekről, stb.

 

„A tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása.”

(Collen Wilcox)

 

Szeretettel, tisztelettel várjuk az óvónőket, védőnőket, tanítókat, tanárokat, fejlesztőket, orvosokat és minden olyan szakembert, aki gyerekekkel foglalkozik és érdeklődik bizonyos vizsgáló- és fejlesztő eljárások iránt, szívesen hallgat előadásokat egy-egy problémakörről, elsajátítana egy-egy fejlesztő eljárást, módszertani segédletet, hogy alkalmazhassa munkájában, vagy szívesen kutatna, dolgozna ki velünk újabb módszereket, gyakorló anyagokat.