Alapozó terápia

Az Alapozó Terápia olyan mozgásfejlesztésen alapuló (ún. motoszenzoros) típusú idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újra indítjuk az emberi mozgásfejlődés állomásait. Ezzel biztosítjuk az agy kompenzációs és újból indított fejlődésbeli lehetőségét.

Lehetővé tesszük számukra, hogy újra járják a fejlődésben már elhagyott lépcsőfokokat, pótolják hiányaikat, kiküszöbölve így a fejlődés akadályait. A terápia végére speciális gimnasztikával a gyerekeket igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.

Módszerünkkel végigvezetjük a gyermekeket az egyszerű mozgásoktól az összetett, sorozatokból álló, bonyolult mozgásokig, a fejlett koordinációt igénylő feladatok megtanulásáig, a jó kivitelezésig. Végig segítjük őket a több irányú figyelmet igénylő feladatok automatizált szintű végrehajtásáig. Fejlesztjük a gyermekek általános mozgásügyességét, a kézügyességet igénylő feladatok kivitelezésének alapjául szolgáló finommotorikát. Elősegítjük a stabil jobb-, vagy baloldali dominancia kialakítását és megerősítését is.

Mozgásfejlesztési gyakorlatsorunkkal hatunk a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgást kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, ritmus, labdagyakorlatok stb.), ezzel tesszük teljessé módszerünk hatását.

Tapasztalataink szerint a terápia során javul a gyermekek önértékelése, feladatra összpontosítása és alkalmazkodó képessége is.

Ez a terápia hatásos (5-16 éves korig):

  • Megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődésnél (diszfáziák).
  • Kiejtési hibával, pöszeséggel küzdő gyerekeknél.
  • Diszlexiánál, alaki diszgráfiánál – az olvasás és/vagy az írás alaki részének gyengeségénél.
  • Azoknál az organikus eredetű túl-, vagy alulmozgásos - figyelemzavaros gyermekeknél, akiknél a szülés körül károsodás keletkezett.
  • Fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknál.
  • Enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknél.
  • Minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból.
  • Vizsgálat és kontrollvizsgálat

A módszer alkalmazása előtt szükséges a gyermekek vizsgálata, melynek során megbeszéljük a problémás területeket, tüneteket. Áttekintjük a szülő által rendelkezésünkre bocsátott kórelőzményt, az anyanyelvre és más területre vonatkozó korábbi vizsgálati eredményeket, ha az írás, olvasás területe fejlesztendő, akkor induló tesztet készítünk. Minden vizsgálatunknak része a részletes mozgásfelmérés.

A vizsgálati eredményt megbeszéljük a szülővel, kijelöljük a fejlesztendő területeket, esetleg kiegészítő fejlesztéseket javasolunk. A vizsgálat eredménye határozza meg a kezelés típusát, vagyis azt, hogy a gyermek számára fejlesztésben, vagy terápiában való részvételt javasolunk, vagy nem javasoljuk az Alapozó Terápiát. Kontrollvizsgálatokat fél-egy év múlva végzünk.

Fejlesztés és terápia 

A módszert fejlesztésre kizárólag azok a gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó munkatársak alkalmazhatják, akik az Alapozó Terápiák Alapítvány 120 órás akkreditált tanfolyamán megismerkedtek a terápia alapjaival, és fejlesztői tanúsítványt kaptak.

Fejlesztésnek minimálisan heti 2 alkalommal 1 órás foglalkozás minősül, amelyen a csoportlétszám 6-15/20 fő lehet, mely a résztvevő gyermekeknek általános mozgásfejlesztést biztosít. Ha a fejlesztésben olyan gyermek vesz részt, akinek ez nem elegendő, a fejlesztő kötelezettsége számára terápiát javasolni.

Azonban a módszert terápiás metódusként kizárólag azok a fejlesztésre jogosultak végezhetik, akik az Alapozó Terápiák Alapítvány erre vonatkozó továbbképzésén részt vettek és eredményesen vizsgáztak, mint terapeuták.

A terápiás idő hetente 3x2 óra, indokolt estben (pl. a terápia valamely területéhez kapcsolódó más fejlesztésben is részt vesz a gyermek) lehet hetente 2x2 óra, legfeljebb csoportonként 5-6 gyermekkel.

Szükség esetén egyéni terápiát is alkalmazunk.

A módszer alkalmazásáról

Az Alapozó Terápia módszerének alkalmazása nem mozgásgyakorlatok mechanikus végzése.

A terápiás folyamat a gyermek és a terapeuta között kialakuló, elfogadó-szeretetkapcsolatban végbemenő fejlődési-nevelési folyamat.

A módszer hatását a terapeuta(fejlesztő) személyisége erősíti. Ő határozza meg a terápiában résztvevő gyermeknek szükséges fejlesztési területek alapján a terápia felépítését, és a gyermek személyiségének megfelelően vezeti végig őt a fejlődés folyamatán.

Módszerünkről és az Alapozó Terápiák Alapítvány működéséről tekintse meg részletes tájékoztatóinkat a www.alapozoterapiak.hu honlapunkon!